PAST SHOWS

Body and Soul

04.27.18 |8:00PM

Minami Aoyama, Toky JP

w/Shiina Yutaka, pno

Mandarin Oriental

04.26.18 |8:10

Mitsukoshimae, Tokyo JP

Naru

04.25.18 |7:30

Ochanomizu, Tokyo JP

w/Gene Jackson, dr
Mayuko Katakura, pno

Maduro, Grand Hyatt Tokyo

04.21.18 |8:00PM

Roppongi, Tokyo JP

Body and Soul

04.20.18 |8PM

Minami Aoyama, Tokyo JP

w/Charito, vo